CAD

Har konstruerat i iron cad sedan 1992 så det börjar bli ett tag.

Styrsystemet som vi helst jobbar med är B&R.
Vi har färdiga modulerade skop för de vanligaste delarna i våra konstruktioner.
Återanvändning av elkonstruktion samt kod är vårt måtto.

images/1/images/1/2010-06/vi_kapar_kostnader.png